Psychologische en orthopedagogische hulpverlening voor volwassenen,
jongeren en kinderen. Laagdrempelig,
deskundig en persoonlijk.

WERKWIJZE

 

Werkwijze ReetudeHet kan zijn dat u door de huisarts, tandarts, bedrijfsarts of iemand anders naar de praktijk bent verwezen. In een intakegesprek verkennen we wat er speelt en welke hulpvraag er is. Vervolgens bepalen we het vervolgtraject.

Er wordt gewerkt met verschillende begeleidingstechnieken. Ondersteuning kan plaatsvinden door middel van enkele of meerdere consultatiegesprekken, oefeningen aan de hand van cognitieve gedragstherapie, klassenconsultatie met video etc. EMDR is een in de praktijk veel toegepaste behandeltechniek.

 

EMDR

 

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort EMDR, is een relatief nieuwe therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een nare ervaring. EMDR is een wetenschappelijk getoetste behandelingsmethode en is succesvol gebleken. De gespreksvormen zijn niet zeer intensief. Mede daardoor worden EMDR- behandelingen niet zelden als minder belastend ervaren dan andere therapieën.

Voor meer informatie: Vereniging EMDR Nederland

(www.emdr.nl).

STRESSREDUCTIETRAINING /MINDFULNESSOntwerp: ZieZo vormgeving | Webdevelopment Webparking