Psychologische en orthopedagogische hulpverlening voor volwassenen,
jongeren en kinderen. Laagdrempelig,
deskundig en persoonlijk.

TARIEVEN EN VERGOEDING

 

De geboden hulp kan vaak voor het grootste deel of geheel vanuit de basisverzekering worden vergoed.  Raadpleeg vooraf de eigen polisvoorwaarden . Houd rekening met het jaarlijks eigen risico, jongeren t/m 18 jaar zijn hiervan vrijgesteld en vallen onder de jeugdwet. Begeleiding kan ook plaatsvinden vanuit een toegekende PGB of door zelfbekostiging. 
Met verzekeraars is geen contract afgesloten. Dit kan uitmaken in de hoogte van de vergoeding maar heeft ook zijn voordelen. Betaling blijft uw eigen verantwoordelijkheid en de betalingsverplichting blijft ook van kracht als de verzekeraar niet geheel blijkt te vergoeden.

De lengte van het begeleidingstraject is afhankelijk van de hulpvraagzwaarte, de hieraan verbonden kosten zijn de door de NZA / WMG vastgestelde maximumtarieven.

Neemt u bij het eerste consult uw verzekeringspasje , een identificatiebewijs en een eventuele verwijsbrief mee. U krijgt de rekening na afloop van de begeleiding thuisgestuurd, dient deze zelf aan Reetude te voldoen en declareert het bedrag bij uw verzekeraar. Afspraken die tot 36 uur van tevoren niet tijdig zijn afgezegd worden in rekening gebracht en niet vergoed door de zorgverzekeraar.Ontwerp: ZieZo vormgeving | Webdevelopment Webparking