Psychologische en orthopedagogische hulpverlening voor volwassenen,
jongeren en kinderen. Laagdrempelig,
deskundig en persoonlijk.

TARIEVEN EN VERGOEDING

 

De geboden hulp kan vaak voor het grootste deel of geheel vanuit de basisverzekering worden vergoed.  Raadpleeg vooraf de eigen polisvoorwaardenHoud er rekening  mee dat de zorgverzekeraar wellicht eerst uw resterende  jaarlijks  eenmalig wettelijk verplicht eigen risico  aan kan spreken.  Begeleiding kan ook plaatsvinden vanuit een toegekende PGB of door zelfbekostiging. Valt uw begeleiding niet onder de verzekerde zorg, dan  kunt u er voor kiezen om het zelf te betalen. Een verwijzing is dan niet nodig, u heeft meer vrijheid in het bepalen van de duur en inhoud van de behandeling.


REETUDE heeft met verzekeraars geen contracten afgesloten. Dit  heeft  enkele voordelen zoals een optimale waarborg van uw privacy en maatwerk, maar kan voor u uitmaken in de hoogte van de vergoeding. Eventueel  moet u een deel  zelf bekostigen, bijv. als u geen restitutiepolis heeft of als u vrijwillig een verhoogd eigen risico heeft afgesproken met uw verzekeraar . Betaling blijft uw eigen verantwoordelijkheid en de betalingsverplichting blijft ook van kracht als de verzekeraar niet geheel blijkt te vergoeden.

Contractvrije psychologen bieden minstens dezelfde zorg en kwaliteit als gecontracteerde hulpverleners. Contractvrije psychologen zijn tegen inzicht in medische dossiers door verzekeraars zoals genoemd in contracten, alsmede tegen marktwerking en geld onderhevig maken aan de kwaliteit van medische en mentale zorg. Een goede behandeling en keuzevrijheid staan voorop.

U dient facturen rechtstreeks aan Reetude te voldoen en declareert de rekening zelf bij uw eigen zorgverzekeraar. 

De lengte van het begeleidingstraject is afhankelijk van de hulpvraag en de consultprijs hangt samen met de direct bestede tijd.  Gemiddeld wordt voor een intake/ diagnostiek consult 75 minuten ingeruimd en voor een consult behandeling 60 minuten. Wanneer de consultduur meer dan 15 minuten hiervan afwijkt , kan een hieraan aangepast tarief berekend worden. 

De aan de begeleiding verbonden kosten zijn de door de NZA / WMG vastgestelde maximumtarieven , geldig tm 31 december 2022, volgens het zogeheten zorgprestatiemodel. Deze zijn terug te vinden op de website van de NZA: tarievenzoeker NZA, setting 2, ambulante zorg, gezondheidszorgpsycholoog, individuele consulten, diagnostiek en behandeling. De meest reguliere consult tarieven zijn:

Diagnostisch consult : 60 minuten a E163,37

Diagnostisch consult : 75 minuten a E 199,03

Behandelings consult: 60 minuten a E143,71

Behandelingsconsult : 75 minuten a E 176,88

Bovenstaande tarieven zijn BTW-vrij .

Neemt u bij het eerste consult uw verzekeringspasje, een identificatiebewijs en een eventuele verwijsbrief mee. U krijgt de rekening na afloop van de begeleiding thuisgestuurd, dient deze zelf aan Reetude te voldoen en declareert het bedrag bij uw verzekeraar. Afspraken die tot 36 uur van tevoren ( liefst per telefoon)  niet zijn afgezegd worden in rekening gebracht ( uurtarief) en niet vergoed door de zorgverzekeraar. U dient zelf contact op te nemen voor een nieuwe afspraak. Ontwerp: ZieZo vormgeving | Webdevelopment Webparking