Psychologische en orthopedagogische hulpverlening voor volwassenen,
jongeren en kinderen. Laagdrempelig,
deskundig en persoonlijk.

TARIEVEN EN VERGOEDING

 

De geboden hulp kan vaak voor het grootste deel of geheel vanuit de basisverzekering worden vergoed.  Raadpleeg vooraf de eigen polisvoorwaarden . Houd er rekening  mee dat de zorgverzekeraar wellicht eerst uw resterende  jaarlijks  eenmalig wettelijk verplicht eigen risico  aan kan spreken, jongeren t/m 18 jaar zijn hiervan vrijgesteld en vallen onder de jeugdwet. Begeleiding kan ook plaatsvinden vanuit een toegekende PGB of door zelfbekostiging. Valt uw begeleiding niet onder de verzekerde zorg, dan  kunt u er voor kiezen om het zelf te betalen. Een verwijzing is dan niet nodig, u heeft meer vrijheid in het bepalen van de duur en inhoud van de behandeling.
REETUDE heeft met verzekeraars  geen contracten afgesloten. Dit  heeft zo zijn voordelen, maar kan voor u uitmaken in de hoogte van de vergoeding. Eventueel  moet u een deel  zelf bekostigen, bijv. als u geen restitutiepolis heeft of als u vrijwillig een verhoogd eigen risico heeft afgesproken met uw verzekeraar . Betaling blijft uw eigen verantwoordelijkheid en de betalingsverplichting blijft ook van kracht als de verzekeraar niet geheel blijkt te vergoeden.

Contractvrije psychologen bieden minstens dezelfde zorg en kwaliteit als gecontracteerde hulpverleners. Contractvrije psychologen zijn tegen inzicht in medische dossiers door verzekeraars zoals genoemd in contracten, alsmede tegen marktwerking en geld onderhevig maken aan de kwaliteit van medische en mentale zorg. Een goede behandeling en keuzevrijheid staan voorop.

U ontvangt de factuur na afsluiting van het begeleidingstraject, u dient deze rechtstreeks aan Reetude te voldoen en declareert de rekening zelf desgewenst bij uw eigen zorgverzekeraar. 

De lengte van het begeleidingstraject is afhankelijk van de hulpvraagzwaarte, de hieraan verbonden kosten zijn de door de NZA / WMG vastgestelde maximumtarieven namelijk:

Kort traject: E 522,13  Middellang traject E 885,01 Intensief traject

E 1434,96. Onvolledig behandeltraject ( max. 120 min.totaal): E 228,04 

Niet -basispakketzorg consult (45min. gesprek/15 min. admin.) E114,41 

Bovenstaande tarieven zijn BTW-vrij en van toepassing op consumenten waarvan de ziektekostenverzekeraar geen contract heeft afgesloten met Reetude. Indien een zorgverlener wel een contract heeft afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar, kunnen andere prijzen gelden.

Neemt u bij het eerste consult uw verzekeringspasje , een identificatiebewijs en een eventuele verwijsbrief mee. U krijgt de rekening na afloop van de begeleiding thuisgestuurd, dient deze zelf aan Reetude te voldoen en declareert het bedrag bij uw verzekeraar. Afspraken die tot 36 uur van tevoren ( liefst per telefoon)  niet zijn afgezegd worden in rekening gebracht ( uurtarief) en niet vergoed door de zorgverzekeraar. U dient zelf contact op te nemen voor een nieuwe afspraak. 

What do you want to do ?
New mail


Ontwerp: ZieZo vormgeving | Webdevelopment Webparking