Psychologische en orthopedagogische hulpverlening voor volwassenen,
jongeren en kinderen. Laagdrempelig,
deskundig en persoonlijk.

CONTACT

Reetude

Reetude

 

 

 

 

 

 

 

Drs.A.E.Molenaar, GZ-psycholoog/orthopedagoog

psycholoog NIP

Halmaheiraplein 7, Locatie Gezondheidscentrum op 1 Lijn

3312 GH Dordrecht

nabij N3/ sportcomplex Reeweg, buslijn 5, voldoende gratis parkeergelegenheid

Tevens: Gezondheidscentrum Tijd Voor Zorg

Singel 78, 3311SJ Dordrecht

Tegenover Kunstmin

 

T: 06-49368818
E: Reetude@xs4all.nl of a.e.molenaar@xs4all.nl
W: www.Reetude.nl

BIG registratienummer: 3905 0826 825
Lid van de Vereniging EMDR Nederland (VEN)
Kamer van Koophandel nr.: 24459937 0000

ALGEME INFORMATIE EN REGELGEVING

Reetude handhaaft de regels die voortkomen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) sinds 2018.

Door Reetude worden persoonsgegevens verwerkt die gedurende het begeleidingstraject door de client zelf, door de behandelaar of met toestemming van de client bij anderen ( bv huisarts, hulpverleners) verkregen zijn. Deze informatie wordt gebruikt om de behandelovereenkomst zo optimaal mogelijk te kunnen vormgeven alsmede afronden. Denk bijv. aan administratieve handelingen  als facturatie en het nakomen van wettelijke verplichtingen o.a. dossiervorming, DIS, ROM. 

Voor het verwerken van persoonsgegevens worden dienstverleners ingeschakeld, enkel met wie een verwerkersovereenkomst is gesloten die voldoet aan de eisen die de AVG daaraan stelt. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is, ten minste 15 jaar na afsluiting van het meest recente begeleidingstraject ( WGBO).

 Graag zet ik me in om u zo goed mogelijk te helpen. Reetude is hierbij gehouden aan o.a. de beroepscode voor psychologen (BIG) en de geldende wet-en regelgeving ( o.a.AVG). Legt u s.v.p.vragen aan mij voor of zie hiervoor o.a. de website van het NIP, de VEN en P3NL. Heeft u een klacht? Middels overleg komen we er graag samen uit. Blijft u ontevreden of praat u er graag in het bijzijn van een onafhankelijk iemand over, dan kunt u praktische informatie inwinnen via de praktijksite van: www.klachtencompany.nl  en via hen een klachtenformulier ter invulling aanvragen en terugmailen ( p3nl@klachtencompany.nl ) of in papieren vorm aanvragen en per post terugsturen naar het door hen opgegeven adres. U kunt hen bellen voor overleg met bv. de klachtenfunctionaris: tel. 088-2341601 of 06-49665350. Reetude is aangesloten bij een landelijke klachten-en geschillenregeling welke is opgesteld door P3NL in samenwerking met o.a. het NIP en is gericht op de geestelijke gezondheidszorg.Ontwerp: ZieZo vormgeving | Webdevelopment Webparking