Psychologische en orthopedagogische hulpverlening voor volwassenen,
jongeren en kinderen. Laagdrempelig,
deskundig en persoonlijk.

VOOR WIE

 

Ieder kind, iedere jeugdige of volwassene kent in het leven soms moeilijke periodes of problemen. Door allerlei gebeurtenissen, groot of klein, kun je klachten overhouden van uiteenlopende aard. Meestal kun je die zelf of met behulp van vrienden en familie oplossen. Soms merk je dat deze mogelijkheden begrensd raken en het tijd is om een andere manier te vinden. Dan kan de hulp van een deskundige misschien uitkomst bieden.

Reetude is erop gericht om je op weg te helpen, zodat je op eigen kracht weer verder kan gaan. Betrokkenheid, kwaliteit, brede ervaring en desgewenst samenwerking met andere deskundigen, met respect voor privacy,  kenmerken deze praktijk.

Reetude biedt hulp aan:

  • Volwassenen, jeugd en kinderen met angst- en spanningsklachten bv. rijangst, faalangst, angst voor de tandarts, maar ook klachten die zijn ontstaan als gevolg van het meemaken van een nare gebeurtenis, waarbij het denken eraan een emotionele reactie oproept zoals angst, spanning, huilen, slecht slapen of concentratieverlies. Dit kan bijvoorbeeld zijn na een verkeersongeluk, een vervelende medische behandeling bij de (tand-)arts, pesterij, afwijzing, inbraak, een vervelende seksuele ervaring, onverwacht verlies, een angstige ervaring met een dier, geschokt zijn door een film ofwel gebeurtenissen die indruk maakten en/of waarvan je de beelden nog steeds voor je ziet.

  • Ouders, verzorgers en scholen met leer- en opvoedingsvragen over kinderen. Soms verloopt het leren of opgroeien van een kind niet helemaal vanzelfsprekend en is er behoefte om meer grip te krijgen op aspecten van de schoolse, emotionele of sociale ontwikkeling. Het kan daarbij gaan om: rekenproblemen, faalangst, lees- en spellingsmoeilijkheden, zelfstandigheid, opvang na scheiding, schoolmotivatie, intelligentie, werkhouding, welbevinden en zelfwaardering etc. Eventueel kunnen er activiteiten op of in samenwerking met school plaatsvinden.
  • Anderen met overige vragen binnen de basis-ggz bij bijv. rouwverwerking, niet lekker in je vel voelen, behoefte aan een luisterend oor als sparing partner, stress, chronische pijnklachten, moeite met focussen.


DOOR WIE

 

Angerique Molenaar

Gesitueerd te Reeland in het Gezondheidscentrum Op 1 Lijn wordt sinds 2009 vanuit de vrijgevestigde praktijk Reetude zorg vanuit de generalistische basiszorg geboden door Angerique Molenaar, gezondheidszorgpsycholoog, (diagnostisch bevoegd) orthopedagoog en psycholoog-NIP, ingeschreven in het BIG-kwaliteitsregister.
Zij studeerde in 1985 af aan de Rijksuniversiteit van Utrecht.
De tevens gevolgde opleiding EMDR is geaccrediteerd door de Vereniging EMDR Nederland en werd gegeven door de hiervoor erkende opleiders prof. A de Jong, C. de Roos ea.

Na het afstuderen heeft zij activiteiten verricht vanuit het speciaal basisonderwijs en ruim 23 jaar gewerkt als individueel hulpverlener / onderwijsadviseur vanuit een grote onderwijsadvies- en begeleidingsdienst.
Activiteiten waren gericht op consultatie, diagnostisch onderzoek, advisering en begeleiding van ouders, kinderen, leerkrachten, interne begeleiders, directie en andere betrokkenen. Dit met als doel het onderwijsleerproces alsook het welbevinden voor een ieder te optimaliseren.Een streven dat vanuit de huidige praktijk voortgezet wordt.Ontwerp: ZieZo vormgeving | Webdevelopment Webparking